Direct contact met Athletic Horse
Telefoon: 06-30774612

Revalidatie

Uw paard is u dierbaar. Als uw paard geblesseerd raakt en in een revalidatietraject terecht komt, wilt u er alles aan doen om het herstel zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit lukt niet altijd zonder hulp. Wij bieden een professionele samenwerking tussen u als eigenaar, ons team en uw behandelend/verwijzende dierenarts.

De werkwijze

Er vindt een intakegesprek plaats, waarna uw paard in overleg en met uw goedkeuring, uitgebreid klinisch wordt onderzocht. De bevindingen van dit onderzoek worden gecombineerd met de onderzoeksbevindingen van uw behandelend/verwijzende dierenarts. In overleg wordt een revalidatie- en behandelplan opgesteld waarbij u als eigenaar nauw wordt betrokken. Het klinisch beeld wordt regelmatig geƫvalueerd en indien nodig wordt het revalidatieplan, wederom in overleg met uw behandelend dierenarts, aangepast. Het revalidatietraject kan - afhankelijk van de situatie van u en uw paard - op verschillende manieren worden uitgevoerd.

De Nazorg

Een revalidatie traject beslaat in veel gevallen meerdere maanden. De opbouw naar een status waarin het paard weer volledig belastbaar is op het oude niveau, brengt door de toename van de belasting risico met zich mee. Om diverse risicofactoren optimaal te managen bieden wij de mogelijkheid tot een periodieke klinische evaluatie, behandeling en training technische begeleiding, over een lange termijn, met een individueel bepaalde/geadviseerde interval. Hierdoor is het mogelijk de opbouw en trainingsbelasting tijdig aan te passen aan de capaciteiten en belastbaarheid van het paardenlichaam om zo een herhaling van de blessure of het ontstaan van een nieuwe blessure te voorkomen. Om deze belastbaarheid goed in te schatten, kunt u ervoor kiezen uw paard volledig klinisch te laten onderzoeken, in combinatie met een training. Er volgt een evaluatie van de bevindingen en eventueel een behandeling, om zo uw paard (sport)fit te houden. Dit wordt indien nodig teruggekoppeld naar uw eigen dierenarts en/of uw instructeur/instructrice.